Camera en foto-apparatuur verzekeren

De kans dat er iets gebeurt met je camera of andere foto-apparatuur is bij professioneel gebruik altijd een groot risico. Ga onbezorgd te werk en verzeker jouw apparatuur. Colorwood biedt in samenwerking met Actua daarom de mogelijkheid om alle apparatuur die bij ons wordt aangeschaft direct te verzekeren.

Voor wie is een camera verzekeren interessant?

Het ligt voor de hand om te stellen dat je alleen dure foto-apparatuur moet verzekeren, maar dat roept direct de vraag op wat duur is. Het antwoord verschilt per persoon en in het algemeen kun je stellen dat verzekeren interessant is wanneer je het verlies of repareren van je apparatuur als een financieel probleem ervaart. Voor een fractie van de aankoopprijs en een laag eigen risico heb je drie jaar lang zekerheid dat, mocht er onverhoopt iets gebeuren met je apparatuur, deze gerepareerd of vervangen wordt. Ook als je hier geen gebruik van hoeft te maken, is dit een geruststellende gedachte.

Ik heb toch al een verzekering?

Veel mensen hebben al verzekeringen die schade aan hun kostbaarheden dekken, denk bijvoorbeeld aan een inboedel- of een reisverzekering. Deze verzekeringen dekken respectievelijk schade of verlies binnenshuis en schade of verlies als je op vakantie bent. Een camera wordt echter veruit het meeste gebruikt tijdens een dagje uit en dit valt helaas onder geen van bovenstaande verzekering. Voor beroepsfotografen speelt nog mee dat zakelijke claims niet onder een standaard inboedel- of reisverzekering vallen. Wil je dat jouw apparatuur altijd gedekt wordt, dan biedt onze specifieke verzekering uitkomst.


Verzekeren voor beroepsfotografen

Bestaande verzekeringen voor foto-apparatuur hebben in de voorwaarden een uitsluiting opgenomen voor beroeps- of bedrijfsmatig gebruik. Professionals waren zodoende aangewezen op, doorgaans veel duurdere, specialistische- dan wel aanvullende verzekeringen. Colorwood biedt zakelijke klanten nu de mogelijkheid al hun foto-apparatuur tegen dezelfde aantrekkelijke voorwaarden te verzekeren als particuliere klanten. Dit is een uniek aanbod binnen de fotohandel en wij zijn er dan ook trots op dat wij beroepsfotografen deze optie kunnen aanbieden.


De verzekeringsvoorwaarden in het kort

Je sluit een verzekering af voor een periode van drie jaar, waarna je de optie hebt deze met een jaar te verlengen. Tijdens deze periode is jouw apparatuur verzekerd tegen schade en verlies binnen de kaders van wat als normaal gebruik mag worden beschouwd. Normaal is uiteraard een lastig te definiëren begrip, maar de leidraad is dat er wordt verwacht dat je niet moedwillig je apparatuur onderwerpt aan risicovolle activiteiten. Een simpel voorbeeld hiervan is zwemmen met een niet-waterdichte camera, maar ook een camera gebruiken voor een videoreportage in een oorlogsgebied is uitgesloten van de verzekering.

Wanneer er sprake is van schade of verlies van apparatuur binnen de kaders van de voorwaarden, zal deze maximaal vergoed worden. Dit wil zeggen dat de apparatuur gerepareerd wordt of, wanneer reparatie onmogelijk is of duurder is dan de waarde van de apparatuur, vervangen wordt door een nieuw vergelijkbaar naar eigen keuze. In het laatste geval mag je een duurder model kiezen, waarbij je het verschil zelf bijlegt. Een goedkoper model mag ook, maar je zult hier niet voor gecompenseerd worden. Het eigen risico bedraagt €15,-.